Artykuł

Kontakt

Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja
ul. Saperów 20
82-300 Elbląg
tel. 55 233-36-19
fax. 55 233-42-30
e-mail: elblagpijarzy@wp.pl
Bank PeKaO S.A. I O/ Elbląg
Nr 65 1240 1226 1111 0010 0309 0209

27-01-2013O. Dyrektor